Melaka Destinasi Makanan Selamat Dunia


Safe Food 2014

SAFE FOOD 2014 adalah acara bertaraf ekspo pertama di Malaysia yang mempamerkan pelbagai produk makanan selamat dan industri sokongan berkaitan keselamatan makanan. 

SAFE FOOD 2014 menawarkan peluang kepada industri makanan melibatkan diri dalam aktiviti pameran dan seminar. 

"Menjana lndustri Makanan Selamat Negara" telah dipilih sebagai Tema Rasmi bagi SAFE FOOD 2014 adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan industri makanan diyakini selamat.

Safe Food Expo

   


Table 'jknm_melakasafefood.xs_audit_trail' doesn't exist