Melaka World Authentic & Safe Food Destination


Empowering Safe Food Entrepreneurs Workshop 2016

Empowering Safe Food Entrepreneurs workshop organize by Melaka State Health Department was designed for Small & Medium Enterprise (Food Industries) in Melaka to strengthen the food safety assurance system. This workshop will be held on the following dates ;

Date : 10-11th May 2016
Venue: RTC Sungai Rambai Hall

This workshop will be participated by many agencies, industries as well as experties in food safety and management. The main objectives were to educate the Small and Medium Enterprise about food safety assurance system and its importance in the industries. It also help the industries to gain knowledge in all food safety assurance implementation at their own premise.

Bengkel Memperkasa Usahawan Makanan Selamat Bil 1/2016

Bengkel ini akan dihadiri oleh perlbagai agensi, industri makanan serta kumpulan pakar dalam pengurusan keselamatan makanan. Objektif utama adalah memberi kesedaran terhadap industri kecil sederhana mengenai Program Jaminan Keselamatan Makana dan kepentingannya.