Melaka Destinasi Makanan Selamat Dunia


SEMINAR MELAKA-HAB MAKANAN SELAMAT & BENGKEL MEMPERKASA USAHAWAN MAKANAN SELAMAT

Bengkel Memperkasa Usahawan Makanan Selamat anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Melaka telah diadakan pada 20-21 Mei 2015. Bengkel ini dianjurkan kepada Enterprise Kecil Sederhana (EKS) bagi memperkasakan program jaminan keselamatan makanan di kalangan industri makanan di negeri Melaka. Bengkel ini telah diadakan pada 18-20 Mei 2015 bertempat di Hotel Wana Riverside, Melaka.

Bengkel dan seminar ini dihadiri oleh pelbagai agensi pembimbing, industri serta penceramah jemputan daripada bidang keselamatan makanan. Objektif primer bengkel ini adalah bagi menyuntik kesedaran dan kepentingan program jaminan keselamatan makanan dalam industri makanan kini. Seminar yang diadakan turut membuka mata para hadirin mengenai  aspek keselamatan makanan yang dapat merealisasikan Melaka sebagai Hab-Makanan Selamat Dunia.

SEMINAR MELAKA-HAB MAKANAN SELAMAT & BENGKEL MEMPERKASA USAHAWAN MAKANAN SELAMAT 
 
MELAKA 20 Mei- Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA) Melaka telah menganjurkan satu Seminar Melaka Hab Makanan Selamat dan Bengkel Memperkasa Usahawan Makanan Selamat bertempat di Wana Riverside Hotel, Melaka.
Seminar selama tiga hari bermula 18 hingga 20 Mei 2015 tersebut telah dirasmikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Melaka, Datuk Dr Ghazali Bin Othman. Hadir sama, Pengarah Majlis Amanah Rakyat (MARA) Melaka, En. Fazli Rizal Ismail.
Seminar Melaka Hab Makanan Selamat yang julung kali diadakan ini merupakan salah satu aktiviti bagi menyokong inisiatif Melaka Destinasi Makanan Selamat Dunia (MDMSD) dan bertujuan memberi pendedahan kepada pengusaha kilang makanan mengenai Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) MeSTI (Makanan Selamat Tanggungjawab Industri).

Seramai 128  peserta dari Perusahaan Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) makanan, agensi pembimbing, badan bukan kerajaan (NGO) serta beberapa badan korporat yang lain telah menghadiri seminar yang dianjurkan.

Agensi yang turut serta termasuklah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), Melaka Halal Hub, Serkam, Jabatan Pertanian Negeri Melaka, RISDA, FAMA, PELADANG, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka, MARDI, Jabatan Agama Islam Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB), Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka, Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera Melaka (UPEB), Majlis Perbandaran Alor Gajah dan Majlis Perbandaran Jasin , Federation of Malaysian Manufacturers (FMM), Pacific Food Products Sdn. Bhd, Perfect Food Manufacturing Sdn Bhd, JJP Dry Ice Cleaning Solution Sdn Bhd, Unichem Proline Sdn Bhd, AMD Pest Control (M) Sdn Bhd,dan Polyscientific Interprise Sdn Bhd.

Sepanjang tiga hari seminar berlangsung, pelbagai topik dan isu telah dibincangkan seperti carta alir pemprosesan, pengezonan kawasan kotor dan kawasan bersih, penggunaan bahan farmaseutikal/racun dalam produk makanan dan lain-lain.

Pengarah Kesihatan Negeri Melaka dalam ucapan beliau menggesa EKS agar lebih aktif mendapatkan Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI) dan melaksanakan Program Jaminan Keselamatan Makanan ini di kilang-kilang mereka. Seterusnya merealisasikan Melaka sebagai Hab Makanan Selamat negara.