Melaka Destinasi Makanan Selamat Dunia


Soalan Lazim

Umum

1.   Apakah yang dimaksudkan dengan Melaka Destinasi Makanan Selamat Dunia (MDMSD) dan objektif utamanya?
2.   Siapakah kumpulan sasaran MWSFD?
3.   Apakah faedah daripada MWSFD?
4.   Pihak-pihak Berkepentingan
5.   Apakah pensijilan MeSTI?
6.   Apakah pensijilan GMP?